پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
  news code : 6847  |  event date : Wed Jun 16, 2021 15:27:50
  نیروی انسانی ارزشمندترین و مهم ترین رکن هر سازمان است و مشارکت و تعامل در کار، نقش مهمی در افزایش بهره وری و کارایی نیروی انسانی یک سازمان دارد.
  news code : 6844  |  event date : Tue Jun 15, 2021 11:20:20
  فيروز خدائي، در جلسه كميته راهبري خودكفايي، پژوهش را زيربناي پيشرفت و توسعه پايدار دانست و بر ضرورت خودكفايي و خوداتكايي تاكيد كرد.
  news code : 6840  |  event date : Mon Jun 14, 2021 15:0:54
  سرپرست منطقه 10 عملیات انتقال گاز از تعمیر و بازسازی کمپرسور تاسیسات تقویت فشارگازآبپخش با استفاده ازتوان وتجربه کارکنان واحد تعمیرات اساسی این منطقه خبر داد.
  Page1of27123456...27.Next.GO
  news categories 
  news code : 6845  |  event date : Tue Jun 15, 2021 12:20:47
  شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده فروش حدود 21200 متر لوله40 اینچ  جمع آوری گاز ترش (اسقاط -مدفون ) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان-امیدیه) از کیلومتر 80 ( سربند) تا پالایشگاه بیدبلند ...
  news code : 6842  |  event date : Mon Jun 14, 2021 15:43:50
  منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
  news code : 6841  |  event date : Mon Jun 14, 2021 15:42:34
  منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
  Page1of6123456.Next.GO


     5.7.14.0
  گروه دورانV5.7.14.0