; مناسبتهای روز
جمعه, 29 تير 1403

ابراهیم میرزایی راد

مدیر برنامه ریزی و عضو علی البدل هیئت مدیره

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
مسئول برنامه ریزی تعمیرات، رییس تنظیم و کنترل بودجه های سرمایه ای و رییس برنامه ریزیسرپرست مدیریت هماهنگی عملیات
تلفن : 
-
تحصيلات : 
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.9.0
V6.1.9.0