; مناسبتهای روز
جمعه, 29 تير 1403

محمد احمدی کافشانی

عضو علی البدل هیئت مدیره

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
رییس مطالعات فنی امور بین المللرییس بررسی های فنی امور بین المللرییس بازرسی فنی طرح های شرکت ملی گاز
تلفن : 
-
تحصيلات : 
دکترای مهندسی مواد و متالورژی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.9.0
V6.1.9.0