پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


صفحه


دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۴۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
۱۳:۱۲:۱
پروژه نصب لینک رادیویی در راستای افزایش ظرفیت و توسعه پایداری بین تأسیسات شهید محمدی و یارد خطوط لوله اهواز با موفقیت به پایان رسید.
کد خبر : ۶۴۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
۱۲:۵۱:۵۲
بازسازی بسترهای آندی ایستگاههای کاتدی در منطقه یک عملیات انتقال گاز، 7 میلیارد و 800 میلیون ريال صرفه جویی به همراه داشت.
کد خبر : ۶۴۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ 
۱۰:۴۵:۹
رئیس آموزش منطقه یک از تغییر و تحول فضای کلاسهای آموزشی به منظور بهبود وضعیت سطح کیفی آموزشی کارکنان در شرایط بیماری کرونا خبر داد.
کد خبر : ۶۲۲۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ 
۱۲:۴۲:۲
پروژه اتصال کابل فیبر نوری ایستگاه شیر بی بی حکیمه در منطقه یک عملیات انتقال گاز با موفقیت به پایان رسید.
صفحه1از3123.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
در خانه بمانیم ورزش در خانه /2 
کد خبر : ۵۹۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 
۱۳:۵۸:۴۸
در خانه بمانیم ورزش در خانه /1 
کد خبر : ۵۹۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ 
۹:۵۲:۵۷
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۴۴۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
۱۳:۱۸:۴۵
خرید دو قلم روغن سر ریز تأسیسات ( روغن توربین گازی ISO VISCOSITY32 و روغن انجین گازی چهار زمانه SAE40 ) شماره تقاضای MK 9940887
کد خبر : ۶۳۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 
۱۳:۳۱:۲۶
ساخت و تجهیز یک دستگاه کامیون جهت عملیات جوشکاری (ولدینگ تراک)
کد خبر : ۶۳۴۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 
۱۳:۲۳:۱۰
تهیه ، بسته بندی ، توزیع و سرو غذای اداره و رستوران میانکوه
کد خبر : ۶۳۴۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ 
۱۳:۱۹:۵۶
خرید کولر دو تیکه 18 و 30 هزار – تقاضای شماره 157689005
صفحه1از212.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0