پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
87300058احداث و تکمیل ایستگاه دریافت توپک خطوط لوله کاشان جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/281400/07/281400/07/281400/07/28مشاهده اطلاعات کامل
87300055تجدید مناقصه مقاوم سازی و ایمن سازی و رفع نواقص سازه فلزی جرثقیل های ده تن منطقه جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/07/271400/07/271400/07/271400/07/27مشاهده اطلاعات کامل
87300054خدمات حفظ و حراست از اتاق های فیبر خط چهارم سراسری و ساختمان دیسپچینگ مناقصه یک مرحله ای 1400/07/251400/07/251400/07/251400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
87300053فروش يك قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/251400/07/251400/07/251400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
87300052روش 2 قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز مناقصه یک مرحله ای 1400/07/251400/07/251400/07/251400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
87300051مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خرید روتورکمپرسور گازی مناقصه یک مرحله ای 1400/07/251400/07/251400/07/251400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
87300050مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خريد روغن توربین مناقصه یک مرحله ای 1400/07/181400/07/181400/07/181400/07/18مشاهده اطلاعات کامل
87300049همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خريد روغن بهران SP1 32 مناقصه یک مرحله ای 1400/07/181400/07/181400/07/181400/07/18مشاهده اطلاعات کامل
87300047تهیه، اجرا، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی جریان تزریقی با توان حدود 1.5 كيلو وات خط لوله گاز"10 اینچ کیلومتر500+3 خمین مناقصه یک مرحله ای 1400/07/101400/07/101400/07/101400/07/10مشاهده اطلاعات کامل
87300046 خدمات نگهداری خاموش کنندها،دستگاه های تنفسی هوای فشرده و سیستم های آب آتش نشانی منطقه مناقصه یک مرحله ای 1400/07/061400/07/061400/07/061400/07/06مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0