پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
87300004فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تأمین خدمات تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران تاسیسات تقویت فشار روزکار منطقه و مجتمع اداری عملیاتی کهریزسنگ جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/01/301400/01/301400/01/301400/01/30مشاهده اطلاعات کامل
30000378فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای بازرسی و تعمیرات سطح B نه دستگاه کمپرسور گاز زیمنس مدل 10MV2A جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/01/301400/01/301400/01/301400/01/30مشاهده اطلاعات کامل
87300002فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای نصب و راه اندازي سيستم اعلان حريق مركز بهره برداري خطوط لوله و مامور سراي يارد نايين جديد! مناقصه یک مرحله ای 1400/01/301400/01/301400/01/301400/01/30مشاهده اطلاعات کامل
87300001فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای آزمايش هاي روغن توربوکمپرسورها، كمپرسورهای هوا و مولدهاي برق مناقصه یک مرحله ای 1400/01/221400/01/221400/01/221400/01/22مشاهده اطلاعات کامل
87390030 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و احداث حصار بتنی پیش ساخته ایستگاه های شیر بین راهی خطوط لوله مرکز یارد شهرکرد مناقصه یک مرحله ای 1399/12/171399/12/171399/12/171399/12/17مشاهده اطلاعات کامل
92009378فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تأمین خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران تاسیسات تقویت فشار روزکار منطقه و مجتمع اداری عملیاتی کهریزسنگ مناقصه یک مرحله ای 1399/12/171399/12/171399/12/171399/12/17مشاهده اطلاعات کامل
‏87390028‏تعمیرات اساسی‎ ‎‏30000 ساعته یا 5 ساله مولد برق ‏Cummins‏ مدل ‏QSV‏91‏G مناقصه یک مرحله ای 1399/12/111399/12/111399/12/111399/12/11مشاهده اطلاعات کامل
87390027فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای بازرسی و تعمیرات سطح B نه دستگاه کمپرسور گاز زیمنس مدل 10MV2A مناقصه یک مرحله ای 1399/12/031399/12/031399/12/031399/12/03مشاهده اطلاعات کامل
87390026فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تعمیر،بازسازی،جوانسازی بلیدهای متحرک و ثابت مستعمل توربین نفسکی مدل GTK10-3 منطقه مناقصه یک مرحله ای 1399/11/201399/11/201399/11/201399/11/20مشاهده اطلاعات کامل
87390025خريد روغن سرريزتوربوكمپرسورنفسكي (طبق مشخصات اسناد مناقصه) مناقصه یک مرحله ای 1399/11/191399/11/191399/11/191399/11/19مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0